TGI

Badanie Target Group Index (TGI) to światowy standard pomiaru konsumpcji dóbr, usług i mediów realizowany w około 70 krajach - od roku 1969 w Wielkiej Brytanii, a w Polsce na licencji Kantar przez Kantar Millward Brown od roku 1997.

Dzięki próbie o liczebności n=20.000 respondentów rocznie TGI pozostaje największym badaniem konsumenckim i lifestyle’owym w Polsce.

Próba TGI jest reprezentatywna dla populacji Polski osób w wieku 15-75 lat i ma charakter próby mixed-mode, czyli składa się częściowo z wywiadów bezpośrednich realizowanych w technice CAPI/PAPI (wywiad ankieterski przy wsparciu komputerem i ankietą wypełnianą samodzielnie przez respondentów), a częściowo z wywiadów realizowanych w technice CAWI (ankieta internetowa).

Monitoring konsumpcji i użytkowania około 300 kategorii produktowych i około 3500 marek uzupełniony został w TGI badaniami Stylów Życia, opinii i postaw oraz konsumpcji mediów.

Zakres bazy wyników TGI umożliwia szerokie charakterystyki wybranej grupy celowej konsumentów na licznych wymiarach, takich jak:

  • profil demograficzny,
  • profil konsumencki,
  • profil lifestyle-owy i psychograficzny,
  • profil mediagraficzny.

Wyniki badania TGI stanowią w Polsce standard rynkowy wykorzystywany do analiz wspierających budowanie strategii marketingowych i komunikacyjnych.

Fuzje wyników TGI ze standardami pomiaru mediów - z wynikami panelu telemetrycznego czy z wynikami badania czytelnictwa prasy – wspierają domy mediowe i media-plannerów jako standardowe narzędzia do panowania mediów.

Pobierz wersję demonstracyjną TGI:

Osoby do kontaktu w sprawie wyników TGI:

Share