PRO - Badanie Czytelnictwa Prasy Biznesowej

PRO: Badanie czytelnictwa i konsumpcji innych mediów wśród kadr managerskich

Badanie PRO jest odpowiedzią na sygnały ze strony wydawców, agencji reklamowych i reklamodawców wskazujące na:

  • brak wiarygodnych badań, opisujących czytelnictwo prasy i konsumpcję innych mediów w grupach związanych z biznesem, słabo reprezentowanych w ogólnopolskich przekrojowych badaniach rynkowych;
  • brak przekrojowych badań, obejmujących media o charakterze specjalistycznym, skierowane do ludzi profesjonalnie związanych z biznesem;

Podstawowe cele studium to:

  • określenie poziomu czytelnictwa prasy codziennej oraz periodyków o tematyce gospodarczej i ekonomiczno – finansowej w populacji menedżerów i wybranych ich podgrupach; określenie charakterystyki czytelników dla różnych tytułów prasy codziennej i biznesowej
  • określenie zasięgów w przypadku innych mediów: radia, telewizji, Internetu wraz z ich charakterystyką demograficzną
  • szczegółowa charakterystyka managerów pod kątem ich pozycji i zakresu odpowiedzialności w firmie a także ich cech indywidualnych

Share