PBC - Polskie Badania Czytelnictwa

Polskie Badania Czytelnictwa to standard badania prasy w Polsce realizowany od 1998 roku przez instytut Kantar Millward Brown, na zlecenie konsorcjum największych polskich wydawców prasy – spółki Polskie Badania Czytelnictwa.

Celem projektu jest dostarczenie informacji o liczbie i charakterystyce czytelników poszczególnych tytułów prasowych. Otrzymane dane są użyteczne przy planowaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych w prasie oraz określaniu strategii wydawniczej. Badanie PBC monitoruje czytelnictwo ok. 160 tytułów prasy codziennej i kolorowej, zarówno ogólnopolskiej jak i regionalnej.

Metodologia Polskich Badań Czytelnictwa została opracowana przez ekspertów PBC, tak aby jak najlepiej uwzględnić specyfikę polskiego rynku wydawczego i reklamowego. Badanie prowadzone jest metodą wywiadów ankieterskich wspomaganych komputerowo, realizowanych z wylosowanymi osobami w ich domach.

Pomiar czytelnictwa prowadzony jest w sposób ciągły, we wszystkie dni tygodnia przez cały rok, nieliczne wyjątki stanowią najważniejsze święta. Każdego miesiąca w badaniu uczestniczy 4000 respondentów.

Share