Radio Track

Badanie audytorium radiowego Radio Track jest jedynym kompleksowym badaniem rynku radiowego w Polsce i stanowi - od 1997 roku - standard uznany przez wszystkich wiodących nadawców, reklamodawców oraz domy mediowe.

Obejmuje pomiarem niemal wszystkie koncesjonowane polskie stacje radiowe nadające w obszarze kraju.

Badanie jest realizowane na ogólnopolskiej próbie Polaków. Populację badaną stanowi ludność Polski w wieku 15-75 lat. Próba liczy 84 000 osób rocznie.

Metodą badawczą jest DAR, polegający na odtworzeniu w trakcie wywiadu wydarzeń dnia poprzedniego i umożliwiający szczegółowe zarejestrowanie faktu słuchania stacji radiowych. Dane w części DAR są zbierane techniką CATI.

Integralną częścią badania jest panel dzienniczkowy, w którym respondenci samodzielnie wypełniają dzienniczek słuchania radia, codziennie przez kolejne 4 tygodnie. Badanie panelowe jest powtarzane dwa razy w roku, każdorazowo na próbie 3500 respondentów.

Wyniki badania są dystrybuowane co miesiąc do Klientów serwisu.

W branży radiowej pomiary słuchalności wykorzystuje się do estymowania zasięgu i struktury grup odbiorców poszczególnych stacji.

Share