Net Track

Net Track jest badaniem ciągłym, prowadzonym co miesiąc od 2000 roku metodą „face-to- face”. Technika wykorzystywana przy gromadzeniu danych to CAPI.

Próba badania to 48.000 respondentów w skali roku. Próba jest imienna, dobierana z operatu PESEL, reprezentatywna dla populacji w wieku 15–75 lat.

Celem badania jest monitorowanie rozwoju zasięgu Internetu i zmian sposobu korzystania z tego medium; zbieranie danych na temat struktury demograficznej oraz społeczno-zawodowej użytkowników Internetu.

Badanie Net Track pozwala śledzić jak zmienia się w czasie liczba osób korzystających z Internetu oraz jak jest wykorzystywany Internet: częstotliwości korzystania z Internetu; czas spędzany na korzystaniu z Internetu; miejsca korzystania z Internetu; typ łączenia się z Internetem z domu; usługi wykorzystywane przez Internautów; poszukiwane w Internecie informacji; znajomość i odwiedzanie witryn.

Net Track pozwala tworzyć rankingi popularności największych polskich portali, serwisów oraz witryn internetowych.

Share