Klienci Banków w Polsce

KBwP jest jednym z największych i najstarszych programów badawczych tego typu w Polsce. Badanie jest realizowane od 1997 roku

Cele badania

  • dostarczenie wskaźników poziomu korzystania z usług bankowych oraz banków
  • dostarczenie wiedzy na temat użytkowników usług bankowych oraz banków (charakterystyka użytkowników)
  • dostarczenie wskaźników na temat kondycji marek banków

Próba

Badanie jest przeprowadzane na próbie 12 tysięcy wywiadów rocznie na próbie ogólnopolskiej osób w wieku 18-70 lat. Dodatkowo przy zakupie rocznego abonamentu udostępniamy także bezpłatnie dane z ubiegłych lat (w sumie baza danych obejmuje wyniki na próbie ponad 200 tys osób)

Metodologia

Projektując badanie założyliśmy, że powinno ono możliwie rzetelnie ukazywać poziom korzystania z usług bankowych oraz banków przez Polaków przy relatywnie niskiej cenie. Program opiera się na specjalnie dedykowanym sondażu CATI. Unikalny sposób doboru próby, zastosowany w Polsce po raz pierwszy przez Kantar Millward Brown, pozwala konstruować próby reprezentatywne dla całej populacji Polaków (sondaż obejmuje posiadaczy telefonów komórkowych oraz stacjonarnych – stanowią oni ponad 90% Polaków w wieku 18-70 lat). Wykorzystywany sondaż CATI zapewnia bardzo dobre charakterystyki trafności także w zakresie badań korzystania z usług bankowych. Porównanie wyników badań realizowanych przy pomocy różnych metodologii świadczy o tym, że zastosowana metodologia znacząco trafniej obrazuje skalę korzystania z usług bankowych niż tradycyjne sondaże kwestionariuszowe czy z wykorzystaniem laptopów. Metodologia tego typu jest z powodzeniem wykorzystywana np. w badaniach wyborczych – sondaże wyborcze realizowane w okresie ostatnich 3 lat Kantar Millward Brown pozwalały najdokładniej przewidzieć wynik wyborów.

Koordynacja realizacji programu 
Marek Zarzycki
e-mail: Marek.Zarzycki@millwardbrown.com
tel: +48 22 54 52 095
kom: +48 510 085 623

Share