Narzędzia Badawcze

Podejście firmy Kantar Millward Brown do problemów Klientów jest elastyczne – nie istnieje jeden uniwersalny klucz do ich rozwiązywania. Jednak zawsze wtedy, gdy jest to uzasadnione rekomendujemy Klientom korzystanie z naszych wypróbowanych i przetestowanych narzędzi badawczych.

Więcej o n narzędziach badawczych Kantar Millward Brown i o tym jak uzupełniają one ofertę naszych badań ‘tworzonych na miarę’ można przeczytać w sekcji ‘narzędzia badawcze’ po lewej stronie.


Link™
Aby dowiedzieć się więcej o Link™ , ściągnij pdf lub skontaktuj się z najbliższym biurem Kantar Millward Brown.

TGI™
TGI™ to badanie ponad 4000 marek z ponad 320. Badanie obejmuje kilkanaście grup produktów szybkozbywalnych (FMCG) oraz pokaźną grupę produktów z kategorii dóbr trwałego użytku (Durables). Polska wersja TGI™ składa się z dwóch ankiet, dla mężczyzn i kobiet ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych grup produktów dla każdej płci.

TGI™ jest badaniem ciągłym a jego najważniejszą cechą i jednocześnie zaletą jest jednoźródłowy charakter gromadzonych danych (Single Source Data). Oznacza to, że ci sami respondenci udzielają informacji zarówno o konsumpcji dóbr i usług jak i wykorzystaniu mediów. Projekt ten wykorzystywany jest przez reklamodawców, agencje reklamowe i właścicieli mediów do definiowania grup docelowych w oparciu o charakterystyki demograficzne, konsumenckie i psychograficzne i doboru optymalnych kanałów komunikacji z tak określonymi grupami konsumentów.

Share