Gwarancje Jakości

W codziennej pracy stosujemy się do wszystkich zaleceń Kodeksu ESOMAR chcąc jak najlepiej współtworzyć światowe wzorce obsługi i realizacji badań.

Certyfikat ISO 20252, to międzynarodowa norma jakości,
która powstała we współpracy z ESOMAR i jest dedykowana
instytutom badania rynku i opinii.
Certyfikat ISO 20252 obejmuje następujące obszary
funkcjonowania instytutu:

 • Wymogi związane z systemem zarządzania jakością
 • Zarządzanie procesem badawczym
 • Proces gromadzenia danych
 • Zarządzanie danymi i ich przetwarzaniem
 • Informacje na temat badania zawarte w raporcie

Podczas audytu ISO 20252 następuje ocena całej organizacji i całego systemu zarządzania projektami badawczymi i pracą instytutu, a nie tylko wybranych elementów i osób. Ponadto, audyt ISO 20252 przeprowadza instytucja niezależna od branży badawczej

Certyfikat ISO 26362, to międzynarodowa norma jakości, która powstała we współpracy z ESOMAR i jest dedykowana panelom badawczym.
Certyfikat ISO 26362 obejmuje następujące obszary
funkcjonowania panelu badawczego:

 • Rekrutacja panelistów
 • Walidacja tożsamości panelistów
 • Wielkość i profil panelu

Audyt ISO 26362 ocenia cały proces badawczy bazujący na panelu i system zarządzania nim i jest komplementarny do audytu ISO 20252 w odniesieniu do tego rodzaju badań. Audyt ISO 26362 przeprowadza instytucja niezależna od branży badawczej

Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA). Od początku swojego istnienia Kantar Millward Brown przywiązuje bardzo dużą wagę do realizowania projektów na najwyższym poziomie. Będąc członkiem OFBOR co roku przechodzi pozytywnie audyt sprawdzający stosownie standardów zawartych w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów i otrzymuje certyfikat we wszystkich realizowanych kategoriach badań:

 • badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych/audytoryjnych - PAPI
 • badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych ze wspomaganiem komputerowym - CAPI
 • badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym - CATI
 • badania, w których materiał przygotowywany jest samodzielnie przez badane osoby
 • badania jakościowe
 • mystery shopping

Program Kontroli Jakości Bezpieczeństwa Informacji (PKJBI), to standard wdrożony przez OFBOR na wzór normy ISO 27001
Certyfikat PKJBI obejmuje wszystkie aspekty związane  z bezpieczeństwem informacji gromadzonych przez instytut badawczy:

 • Wdrożenie Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Stworzenie Rejestru Aktywów Informacji
 • Ocena wrażliwości informacji
 • Analiza ryzyka
 • Wdrożenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa

Audyt PKJBI ocenia wszystkie procesy w firmie badawczej i dotyczy wszystkich informacji w niej zgromadzonych. Audyt PKJBI przeprowadzają niezależni audytorzy, podobnie jak PKJPA

Share