Oferta

Zogniskowane Wywiady Grupowe

Zogniskowany Wywiad Grupowy - FGI (z ang. Focus Group Interview) jest jakościową techniką badawczą pozwalającą odsłonić przekonania, upodobania i zwyczaje badanej grupy respondentów niedostępne dla innych technik badawczych. Atmosfera zbudowana podczas wywiadu sprzyja spontanicznym i szczerym odpowiedziom ujawniającym poglądy na co dzień nieuświadomione lub celowo ukrywane.

Wywiad grupowy stosowany jest zazwyczaj na wstępnym etapie większych projektów badawczych, w analizach głębokich pokładów świadomości, analizach skojarzeń, języka, map mentalnych, w studiach nad oddziaływaniem materiału reklamowego.

Wywiad FGI realizowany jest zazwyczaj w grupach 6-8 osobowych dobranych metodą celową i prowadzonych przez doświadczonego Moderatora, który kieruje dyskusją uczestników w taki sposób, aby dostarczyła ona odpowiedzi na postawione cele badawcze

Wywiady odbywają się w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w lustra weneckie, kamerę video, mikrofony, sprzęt do prezentacji materiałów stymulujących, sale do podglądu; istnieje także możliwość śledzenia wywiadów za pośrednictwem łączy internetowych.

Indywidualny Wywiad Pogłębiony

Technika stosowana najczęściej w pogłębionych badaniach zmierzających do rekonstrukcji wzorów emocjonalnych i motywacyjnych, modeli decyzji konsumenckiej oraz opinii na tematy drażliwe. Próba obejmuje zwykle od 20 do 100 osób dobranych metodą celową. Badanie prowadzone jest w domach respondentów lub w specjalnie przygotowanym laboratorium. Podczas swobodnego wywiadu zebrane zostają informacje dotyczące doświadczeń, wiedzy, języka, sposobów myślenia i przeżywania, upodobań i zwyczajów osób badanych.

Atmosfera budowana podczas wywiadu oraz zastosowanie technik projekcyjnych pozwala poddać analizie również treści ukryte podczas innego typu badań.

Warunkiem powodzenia projektu wykonanego metodą wywiadu pogłębionego jest wysoki poziom kompetencji moderatorów. Z tego powodu wywiady prowadzone są zazwyczaj przez psychologów o doświadczeniu klinicznym.

CAPI

Badania CAPI (wspomagane komputerowo) realizujemy od 1998 roku - zarówno w laboratoriach Central Location jak i techniką in-home.
Zaletami techniki CAPI są:
 • szybkość (brak kodowania i transportu kwestionariuszy)
 • lepsza jakość danych (kontrola filtrów, zakresów, automatyczna rotacja/randomizacja)
 • możliwość zastosowania elementów multimedialnych
 • kontrola czasów trwania wywiadów
W 10 stałych laboratoriach CL w 7 miastach posiadamy ok. 70 komputerów PC, okazyjnie prowadzimy badania CL w innych lokalizacjach używając laptopów. Do badań CAPI in-home przeszkolonych jest ponad 800 aktywnych ankieterów pracujących na zmianę na 550 laptopach. Pozwala nam to realizować 330 000 wywiadów face-to-face i 37 000 wywiadów CL rocznie (dane za 2006 rok).

Zarządzanie badaniami CAPI wspomaga stworzony specjalnie na nasze potrzeby system informatyczny , który zapewnia:

    * optymalizację zasobów sprzętowych
    * szacowanie możliwości realizacyjnych
    * przydział zadań na podstawie lokalizacji z wylosowanej próby
    * sprawną komunikację pomiędzy centralą Instytutu, koordynatorami terenowymi i ankieterami CAPI

CATI

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) - technika stosowana przy realizacji badań ilościowych, polegająca na prowadzeniu wywiadów telefonicznych z wykorzystaniem komputera. Podstawową zaletą badań CATI jest bardzo korzystna relacja czas – jakość – cena. Ponadto technika CATI daje pełne możliwości śledzenia przebiegu badania oraz kontroli jakości pracy ankieterów.

Dział Badań Telefonicznych CATI w Kantar Millward Brown dysponuje w pełni profesjonalnym studiem ze 140 stanowiskami ankieterskimi. Wywiady prowadzone są przez przeszkolonych ankieterów pracujących pod nadzorem doświadczonej ekipy supervisorskiej. Na stałe współpracujemy z 400 doświadczonymi ankieterami, a nasze studio CATI umożliwia realizację do 3000 pięciominutowych wywiadów dziennie. Studio CATI Millward Brown posiada certyfikat jakości Programu Kontroli Jakości Ankieterów administrowany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku.

Wywiady telefoniczne okazują się narzędziem niezwykle przydatnym w następujących rodzajach badań:
 •     * Badania znajomości marki
 •     * Badania społeczne / sondaże opinii
 •     * Badania satysfakcji klientów
 •     * Badania business-to-business
 •     * Trackingi kampanii reklamowych, akcji promocyjnych
 •     * Badania mystery client
 •     * Badania konsumpcji mediów realizowane w reżimie dziennym (Radio Track)
 •     * Badania muzyczne (testy muzyczne)
 •     * Badania cenowe (Conjoint)

Więcej informacji o badaniach CATI uzyskać można u Adama Oberdy (Adam.Oberda@millwardbrown.com) i Wojtka Hołdakowskiego (Wojciech.Holdakowski@millwardbrown.com).

CAWI

Badania CAWI w obecnej formie i skali prowadzimy od 2005 roku. Oferujemy:
 • badania na naszym panelu internetowym IBIS (zrzeszamy kilkanaście tysięcy respondentów w wieku 15-75 związanych z nami systemem motywacyjnym, znamy ich podstawowe dane demograficzne i zwyczaje konsumenckie) – głównie testy konceptu, reklamy, badania dzienniczkowe oraz sondaże na grupach docelowych o wysokiej penetracji Internetu
 • badania na zewnętrznych bazach mailowych (głównie badania satysfakcji)
 • badania otwarte; które możemy rozsyłać i umieszczać na dowolnych stronach
Posiadamy możliwość:
 • zadawania różnych rodzajów pytań, komponowania layout’ów, wersjonowania kwestionariuszy, formatowania czcionek, tła, itp.
 • prezentowania elementów graficznych i multimedialnych
 • losowania prób wg znanych nam cech respondentów oraz historii ich udziału w badaniach
 • monitorowania realizacji badania, wysyłania zaproszeń, przypomnień i próśb o dokończenie kwestionariusza
Zapewniamy rzetelność danych:
 • podwójnie weryfikując dane (osobowe i demograficzne) naszych panelistów
 • liminując wywiady z niespójnymi danymi, zbyt krótkimi czasami wypełnienia itp.
 • wykluczając z panelu nierzetelnych respondentów
 • testując możliwości wyświetlania grafiki/multimediów u respondentów

Odnośnik: www.panel.smgkrc.com.pl

Więcej informacji o badaniach CAWI uzyskać można u Adama Oberdy (Adam.Oberda@millwardbrown.com) i Wojtka Hołdakowskiego (Wojciech.Holdakowski@millwardbrown.com).

Central Location Test (CLT)

Badanie jest przeprowadzane w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu. Pomieszczenia powinny znajdować się w centralnym punkcie danej miejscowości, gdzie duże jest natężenie ruchu pieszego; pomieszczenia powinny być „bezwonne”, czyste i ciche, nie mogą kojarzyć się z żadnym producentem czy marką ani znajdować się blisko jakiegokolwiek przekazu reklamowego (grozi zafałszowaniem uzyskanych wyników) i muszą być wyposażone zgodnie z charakterem testu. Badanie typu CLT przeprowadzane jest w sytuacji, gdy jego procedura wymaga stałego nadzoru i niemalże laboratoryjnych warunków lub jest bardzo skomplikowana.

Share