Czech Republic

Klimentská 10, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Directions
  • Millward Brown Czech Republic, s.r.o.

    T. +420 225 300 249
    F. +420 225 300 300

    Local Subsite
    MB CR s.r.o. prohlašuje, že je ve smyslu § 79 zákona o obchodních korporacích účastníkem smluvního koncernu, neboť je podrobena jednotnému řízení a řídící osoba na ni uplatňuje vliv za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů a jednotné koncernové politiky zejména v této činnosti

Share